دخترانه

مدل بلوز دامن دخترانه نوجوان [150+ مدل خاص]

مدل بلوز دامن دخترانه نوجوان

مدل بلوز و دامن دخترانه نوجوان

بلوز دامن دخترانه نوجوان

مدل بلوز دخترانه نوجوان

بلوز دامن مجلسی دخترانه نوجوان

بلوز و دامن دخترانه نوجوان

بلوز مجلسی دخترانه نوجوان

بلوز و دامن دخترانه مجلسی

مدل بلوز مجلسی دخترانه نوجوان

بلوز دامن مجلسی دخترانه شیک

 • بلوزدامن دخترانه
 • عکس بلوز و دامن دخترانه
 • بلوز دامن نوجوان
 • لباس و دامن دخترانه
 • مدل بلوز دامن دخترانه نوجوان مجلسی
 • بلوز دامن مجلسی نوجوان
 • مدل دامن نوجوان
 • شومیز و دامن دخترانه نوجوان
 • مدل بلوز دامن لاکچری دخترانه
 • بلوز دامن دخترانه شیک
 • بلوز و دامن مجلسی
 • مدل بلوز دامن دخترانه
 • بلوز و دامن مجلسی دخترانه نوجوان
 • بلوز دامن دخترانه
 • مدل بلوز و دامن دخترانه
 • عکس بلوز دامن دخترانه
 • مدل بلوز ودامن دخترانه
 • بلوز و دامن دخترانه شیک
 • بلوز دامن دخترانه اسپرت
 • بلوزودامن مجلسی دخترانه
 • بلوز دامن دخترانه مجلسی شیک
 • بلوز ودامن دخترانه
 • مدل دامن دخترانه نوجوان
 • مدل لباس بلوز دامن دخترانه
 • شیک ترین بلوز دامن مجلسی دخترانه
 • مدل بلوز دامن
 • لباس مجلسی بلوز دامن دخترانه
 • انواع بلوز دامن دخترانه
 • مدل بلوز دامن دخترانه شیک
 • عکس بلوز دامن دخترانه مجلسی
 • مدل بلوز دامن مجلسی جدید اینستا
 • لباس دخترانه بلوز دامن
 • مدل لباس دخترانه بلوز دامن
 • لباس مجلسی دخترانه بلوز دامن
 • مدل بلوزدامن دخترانه
 • لباس بلوز دامن دخترانه مجلسی
 • مدل بلوز دخترانه نوجوان جدید
 • مدل بلوز دامن دخترانه مجلسی
 • عکس دامن و بلوز دخترانه
 • مدل لباس مجلسی بلوز دامن دخترانه
 • دامن دخترانه نوجوان
 • لباس دخترانه دامن بلوز
 • بلوز دامن ایرانی
 • شیک ترین بلوز دامن مجلسی بلند
 • مدل لباس بلوز دامن دخترانه مجلسی
 • مدل بلوز رو دامنی
 • مدل بلوز دامن خانگی
 • مدل بلوز و دامن دخترانه مجلسی
 • لباس دامن بلوز دخترانه
 • بلوز دامن دخترانه مجلسی
 • بلوز دامن دخترانه شیک مجلسی
 • بلوز دامن دخترانه جدید
 • شومیز و دامن بلند دخترانه نوجوان
 • بلوز و دامن دخترانه مجلسی شیک
 • مدل دامن بلوز دخترانه جدید
 • شومیز و دامن مجلسی دخترانه نوجوان
 • مدل بلوز و دامن مجلسی دخترانه
 • لباس با دامن دخترانه
 • لباس مجلسی دخترانه بلوز و دامن
 • مدل پیراهن و دامن دخترانه
 • عکس لباس بلوز دامن دخترانه
 • بلوز دامن مجلسی دخترانه
 • ست بلوز و دامن بلند
 • مدل بلوز دامن ریون
 • مدل لباس دخترانه دامن و بلوز
 • عکس لباس دخترانه دامن و بلوز
 • مدل بلوز دامن کوتاه دخترانه
 • مدل بلوز دامن مجلسی دخترانه شیک
 • مدل شومیز و دامن دخترانه نوجوان
 • مدل دامن و بلوز دخترانه
 • عکس بلوز دامن مجلسی دخترانه
 • مدل لباس بلوز دامن
 • مدل دامن بلوز
 • مدل بلوز دامن مجلسی جدید
 • بلوز دامن دخترانه مجلسی کوتاه
 • عکس بلوز و دامن دخترانه شیک
 • لباس مجلسی بلوز و دامن دخترانه
 • پیراهن و دامن دخترانه
 • انواع بلوز دامن مجلسی دخترانه
 • بلوز دامن اسپرت دخترانه
 • عکس دامن بلوز دخترانه
 • لباس بلوز و دامن دخترانه
 • مدل بلوز دامن شیک
 • مدل بلوز دامن دخترانه مجلسی جدید
 • مدل بلوز دامن دخترونه
 • مدل بلوز ودامن
 • مدل بلوز و دامن شیک
 • بلوز دامن
 • شیک ترین بلوز دامن مجلسی
 • جدیدترین مدل بلوز دامن مجلسی
 • بلوز و دامن مجلسی دخترانه
 • دامن و بلوز دخترانه شیک
 • دامن بلوز مجلسی دخترانه
 • مدل بلوز نوجوان دخترانه
 • لباس دخترانه دامن و بلوز
 • بلوز دامن شیک مجلسی دخترانه
 • مدل دامن بلوز دخترانه
 • مدل لباس بلوز و دامن دخترانه
 • بلوز دامن دخترانه مجلسی جدید
 • بلوز و دامن دخترانه
 • مدل بلوز و دامن گلدار مجلسی
 • دامن دخترانه شیک بلند
 • بلوز و دامن نوجوان
 • بلوز دامن زنانه
 • بلوز دامن دخترانه شیک و مجلسی
 • مدل بلوز و دامن زنانه
 • بلوز با دامن کوتاه دخترانه
 • بلوز دامن دخترانه مجلسی بلند
 • ست بلوز دامن دخترانه مجلسی
 • لباس مجلسی دخترانه دامن و بلوز
 • مدل لباس بلوز دامن مجلسی دخترانه
 • بلوز دامن مجلسی شیک دخترانه
 • مدل بلوز و دامن
 • مدل بلوزدامن
 • مدل لباس دخترانه بلوز و دامن
 • مدل لباس مجلسی دخترانه بلوز و دامن
 • دامن بلوز دخترانه شیک
 • بلوز دامن دخترانه بلند
 • بلوز دامن دخترانه شیک جدید
 • قیمت بلوز دامن مجلسی
 • مدل بلوز و دامن مجلسی
 • بلوز دامن بلند مجلسی
 • دامن دخترانه شیک
 • انواع مدل بلوز
 • دامن خانگی
 • بلیز و دامن مجلسی
 • مدل بلوز نوجوان
 • مدل لباس دامن و بلوز دخترانه
 • بلوز دامن مجلسی دخترانه جدید
 • بلوز دامن فانتزی دخترانه
 • بلوز دخترانه با دامن کوتاه
 • بلوز و دامن دخترانه جدید
 • بلوز و دامن کوتاه مجلسی دخترانه
 • مدل بلوز دامن دخترانه جدید
 • مدل بلوزودامن
 • مدل لباس دامن و بلوز
 • بلوز دامن شیک زنانه
 • دامن و بلوز دخترانه مجلسی
 • لباس مجلسی دخترانه دامن بلوز
 • مدل بلوز با دامن کوتاه
 • مدل بلوز و دامن زنانه مجلسی شیک
 • مدل بلوز دامن بلند خانگی
 • مدل بلوز دامن خانگی جدید
 • بلوز دامن خانگی شیک
 • دامن و بلوز دخترانه
 • دامن و بلوز
 • مدل دامن دخترانه
 • انواع دامن دخترانه
 • دامن دخترانه مجلسی
 • مدل دامن فانتزی دخترانه
 • بلوز با دامن کوتاه
 • بلیز دامن دخترانه
 • شومیز دامن نوجوان
 • مدل بلوز دامن دخترانه اسپرت
 • مدل بلوز دامن دخترانه شیک مجلسی
 • بلوز دامن مجلسی شیک جدید
 • بولیز دامن دخترانه
 • مدل بلوز و دامن دخترانه شیک
 • مدل دامن و بلوز
 • بلوز
 • بلوز دامن بلند دخترانه
 • بلوز دامن مشکی مجلسی
 • بلوز روی دامن بلند
 • بلوز و دامن کوتاه دخترانه مجلسی
 • بلوز کوتاه با دامن بلند
 • ست بلوز و دامن دخترانه
 • شومیز دامن دخترانه نوجوان
 • عکس بلوز و دامن کوتاه دخترانه
 • مدل بلوز دامن بلند مجلسی دخترانه
 • مدل بلوز دامن ساده و شیک
 • مدل بلوز دامن نخی
 • مدل بلوز دامن کوتاه مجلسی دخترانه
 • مدل بلوز و دامن کوتاه دخترانه
 • مدل دامن کوتاه با بلوز مجلسی
 • مدل لباس بلوز و دامن
 • انواع بلوز دامن مجلسی
 • بلوز دامن بلند
 • بلوز دامن ساده و شیک
 • بلوز دامن شیک دخترانه مجلسی
 • بلوز دامن مهمانی
 • بلوز دخترانه جوان
 • جدیدترین مدل بلوز دامن مجلسی دخترانه
 • دامن و بلوز مجلسی دخترانه
 • ست بلوز دامن کوتاه
 • طرح بلوز دامن دخترانه
 • عکس بلوز دامن
 • عکس بلوز دامن دخترانه مجلسی جدید
 • عکس بلوز دامن شیک
 • عکس بلوز و دامن
 • عکس دامن بلوز
 • لباس بلوز دامن مجلسی دخترانه
 • مدل بلوز دامن جدید
 • مدل بلوز دامن شیک دخترانه
 • مدل بلوز دامن مجلسی
 • مدل بلوز دامن مجلسی دخترانه
 • مدل بلوز دامن مشکی مجلسی
 • مدل بلوز دامن مهمانی
 • مدل بلوز طرح دار با دامن ساده
 • مدل بلوز و دامن کوتاه مجلسی دخترانه
 • مدل دامن وبلوز
 • بلوز دامن زنانه خانگی
 • مدل دامن با بلوز
 • بلوز دامن زیبا
 • انواع بلوز دامن
 • بلوز دامن خانگی
 • مدل بلوز دامن لاکچری
 • مدل دامن بلوز شیک
 • مدل بلوز دامن خانگی شیک
 • بلوز دامن مجلسی جدید
 • عکس مدل بلوز دامن
 • مدل بلوز دامن مجلسی شیک
 • بلوز دامن مجلسی شیک
 • بلوز دامن کوتاه مجلسی
 • مدل بلوز دامن کوتاه مجلسی
 • دامن پلیسه کوتاه با بلوز
 • مدل دامن بلوز مجلسی
 • بلوز با دامن بلند
 • مدل بلوز دامن مجلسی بلند
 • مدل انواع بلوز
 • بلوز دامن مجلسی
 • بلوز دامن مجلسی بلند
 • دامن بلوز دخترانه
 • خرید بلوز دامن مجلسی
 • بلوز دامن حریر
 • مدل دامن میدی شیک
 • الگوی بلوز دخترانه نوجوان
 • مدل بلوز دخترانه جدید
 • بلوز دامن مجلسی زنانه
 • مدل تاپ و دامن مجلسی
 • مدل بلوز های دخترانه
 • دامن مجلسی بلند شیک
 • مدل دامن بلند شیک
 • مدل دامن بلند مجلسی

ست کردن انواع بلوزهای مختلف و جذاب با دامن باعث می شود جذابیت و زیبایی شما چند برابر گردد. در انتخاب دامن و بلوزهای خود حتما دقت کنید که متناسب با اندامتان باشد تا در آن منحصر به فرد به نظر برسید.

به این نکته نیز دقت کنید که هر نوع بلوزی را نمی توان با انواع دامن ها ست نمود.

پس از انتخاب مدل لباس مجلسی وقت آن است که مدل شینیون و آرایشی را انتخاب کنید که با لباس هایتان هماهنگی داشته باشد.

مدل بلوز دامن فانتزی

گالری عکس های مدل بلوز دامن مجلسی شیک و مدرن

لباس ها بیان کننده شخصیت انسان ها می باشد. از نوع لباس پوشیدن ما طرف مقابل می تواند پی به اسرار شخصیتی ما پی ببرد. با انتخاب لباس های مناسب و زیبا باعث افزایش اعتماد به نفس خود می شویم.

لباس ها همچنین می توانند آرامش روحی را برای ما به همراه داشته باشند. لباس ها را باید طوری انتخاب نمود که در آن احساس راحتی کنیم و برازنده ما باشد. از جمله لباس هایی که خانم ها برای مهمانی ها و مجالس مختلف در نظر می گیرند مدل شومیز دامنهای مجلسی است.

در ادامه عکس های مدل بلوز و دامنهای مجلسی جدید و زیبا را ملاحظه می فرمایید.

مدل های بلوز و دامنهای مجلسی جدید

در هنگام خرید بلوزو دامن مجلسی باید همواره نکات زیادی را مد نظر قرار داد از جمله اینکه با شکل، فرم بدن، رنگ پوست و رنگ موی شما هماهنگی داشته باشد. در این بخش زیباترین مدل های شومیز دامن مجلسی مدرن در طرح های جذاب را برای شما آورده ایم.

ادامه مطلب  ژاکت بافتنی دخترانه بچه گانه جدید

 

مقاله پیشنهادی برای مطالعه: کتونی سفید دخترانه شیک و جدید [+۱۰۰۰ مدل خفن]

 

ست بلوز و دامن زنانه مدل مجلسی 90

ست بلوز و دامن زنانه مدل مجلسی 90

جنس بالاتنه

لینن

قد

روی باسن

طرح

ساده

نحوه بسته شدن

جلو بسته

ویژگی‌های ظاهری

بدون ویژگی

مورد استفاده

مهمانی

مشاهده قیمت روز و خرید

خرید این محصول از دیجیکالا

 

ست بلوز و دامن زنانه تولیکا مدل 2241104-21

ست بلوز و دامن زنانه تولیکا مدل 2241104-21

جنس بالاتنه

پلی استر

قد

روی باسن

طرح

طرح‌دار

نحوه بسته شدن

زیپ

جنس پایین‌تنه

پلی استر

مورد استفاده

اداری و رسمی

جزئیات

– ست بلوز و دامن زنانه – نحوه بسته شدن بلوز با دکمه – دارای یقه گرد و آستین های کوتاه با فرم چین دار – دارای گل سینه با قابلیت جدا شدن – دامن دارای فرم راسته – نحوه بسته شدن با زیپ – دارای آستر – مناسب برای استفاده مهمانی – قد پشت بلوز برای سایز ۳۸ برابر ۵۴ سانتی متر و قد پشت دامن برابر ۵۰ سانتی متر

نگهداری

با دست شستشو شود با دمای کم اتوکشی شود خشکشویی نشود از خشک کن استفاده نشود از سفید کننده استفاده نشود

کد کالای محصول

Light Oranhe-۲۲۴۱۱۰۴

ست بلوز و دامن زنانه موزا مدل WH-Wheel-L

ست بلوز و دامن زنانه موزا مدل WH-Wheel-L

 

جنس

نخ

طرح

طرح‌دار

قد

روی کمر

یقه

گرد

ست بلوز و دامن زنانه تولیکا مدل 2241116-59

ست بلوز و دامن زنانه تولیکا مدل 2241116-59

جنس بالاتنه

پلی استر

قد

روی باسن

طرح

ساده

نحوه بسته شدن

زیپ

جنس پایین‌تنه

پلی استر

مورد استفاده

اداری و رسمی

جزئیات

– ست بلوز و دامن رسمی زنانه – بلوز یقه گرد و بدون آستین – دارای یک سنجاق سینه تزیینی قابل جدا شدن – دامن با پارچه ساده و دارای آستر – دارای یک چاک پشت دامن – باز و بسته شدن دامن از طریق زیپ – مناسب استفاده رسمی و مجلسی

کد کالای محصول

۲۲۴۱۱۱۶-Navy

کشور مبدا برند

ایران

کشور تولید کننده

ایران

 

مشاهده قیمت روز و خرید

خرید این محصول از دیجیکالا

 

ست بلوز و دامن زنانه مدل zeshToL

ست بلوز و دامن زنانه مدل zeshToL

جنس

موهر

طرح

ساده

قد

بلند

یقه

گرد

ست بلوز و دامن زنانه مدل 0501BlozdaBodCloEs

ست بلوز و دامن زنانه مدل 0501BlozdaBodCloEs

 

 

 

 

جنس بالاتنه

پلی استر

نخ

گیپور

قد

میدی

طرح

طرح‌دار

نحوه بسته شدن

زیپ

جنس پایین‌تنه

پلی استر

حریر

نخ

گیپور

ویژگی‌های ظاهری

کمربند

مورد استفاده

مهمانی

توضیحات جنس

جنس لباس از گیپور و پولک و سه مدل تور می باشد لباس از چندین لایه پارچه ترک و گیپور و تور عنکبوتی تهیه شده است.

جزئیات

لباس به صورت ۳ تیکه مجزا می باشد. یک بلوز و یک دامن و یک کمربند . پولک ها به تور رویی لباس دوخته شده اند . قد بالاتنه حدودا ۶۵ سانت می باشد و قد لباس از بالا تا پایین ۱۰۰ سانت می باشد.

نگهداری

در دمای کمتر از ۳۰ درجه شسته شود . از لباس در مقابل اشیا نوک تیز و برنده محافظت گردد. استفاده از سفید کننده ممنوع می باشد.

مشاهده قیمت روز و خرید

خرید این محصول از دیجیکالا

 

ست بلوز و دامن زنانه مدل B11092-W

ست بلوز و دامن زنانه مدل B11092-W

جنس بالاتنه

کرپ

مودال

ریون

قد

روی باسن

طرح

طرح‌دار

نحوه بسته شدن

جلو بسته

جنس پایین‌تنه

کرپ

ویژگی‌های ظاهری

بدون ویژگی

مورد استفاده

اسپرت

روزمره

مهمانی

جزئیات

-مناسب سایز ۳۸-۴۴ -قد بلوز ۴۰ سانتیمتر -قد دامن ۴۱ سانتیمتر

مشاهده قیمت روز و خرید

خرید این محصول از دیجیکالا

 

ست بلوز و دامن زنانه موزا مدل Beauty

ست بلوز و دامن زنانه موزا مدل Beauty

جنس

نخ

طرح

طرح‌دار

قد

روی کمر

یقه

گرد

آستین

کوتاه

مدل ست لباس راحتی زنانه

خرید این محصول از دیجیکالا

 

 

ست بلوز و دامن زنانه طرح چهارخانه کد set_002r رنگ زرشکی

ست بلوز و دامن زنانه طرح چهارخانه کد set_002r رنگ زرشکی

جنس بالاتنه

پشم

قد

روی باسن

طرح

طرح‌دار

نحوه بسته شدن

زیپ

جنس پایین‌تنه

پشم

مورد استفاده

روزمره

توضیحات جنس

جنس بلوز بافت است. جنس دامن همراه با کمربند کشمیر است.

جزئیات

پلیور حالت بافت ریز کبریتی دارد و حالت زبری ندارد پلیورزرشکی رنگ میباشد فری سایز هست و کاملا حالت کشسانی دارد پلیور آستین بلند و یقه گرد است قد پلیور تا کمر میباشد و بهتر است زیر دامن قرار گیرد دامن دارای سایز بندی است که برای اندازه گیری دور قسمت بالای کمر از زیر سینه گرفته شود یعنی قسمت باریک کمر اندازه گرفته شود این سبک دامن بالای کمر و در قسمت باریک بدن می ایستد دامن پشمی چهارخونه زرشکی و نیم کلوش با قد ماکسی میباشد کمربند ست دامن میباشد.

نگهداری

با آب سرد شسته شود از مواد سفید کننده هنگام شست و شو استفاده نشود. برای پوشیدن دامن لطفا دامن را ازبالا بپوشید و ازسر ودستها رد کنید

ست بلوز و دامن زنانه مدل s004cb رنگ مشکی
ست بلوز و دامن زنانه مدل s004cb رنگ مشکی

جنس بالاتنه

پشم

قد

روی باسن

طرح

طرح‌دار

نحوه بسته شدن

زیپ

جنس پایین‌تنه

پشم

مورد استفاده

اداری و رسمی

روزمره

توضیحات جنس

جنس بلوز لمه و جنس دامن کشمیر است

جزئیات

ست بلوز لمه و دامن پیله پشمی و کمربند بلوز لمه حالت بافت ریز دارد و حالت زبری ندارد لمه جزو بافت میباشد و ریزش ندارد بلوز فری سایز هست و کاملا حالت کشسانی دارد بلوز آستین کوتاه است دامن دارای سایز بندی است که برای اندازه گیری دور قسمت بالای کمر از زیر سینه گرفته شود یعنی قسمت باریک کمر اندازه گرفته شود این سبک دامن بالای کمر و در قسمت باریک بدن می ایستد. دامن دارای ۴سایز اسمال با دور کمر ۷۲سانتی متر سایز مدیوم با دور کمر ۷۶ سانتی متر است سایز لارج با دور کمر ۸۰ سانتی متر سایز ایکس لارج بادور کمر ۸۴سانتی متر است.قد دامن ۷۸ سانتی متر است

نگهداری

با آب سرد شسته شود از مواد سفید کننده هنگام شست و شو استفاده نشود در دمای پایین و به آرامی اتوکشی شود برای پوشیدن دامن لطفا دامن را ازبالا بپوشید و ازسر و دستها رد کنید.

ست بلوز و دامن زنانه مدل se00uyb رنگ لیمویی
ست بلوز و دامن زنانه مدل se00uyb رنگ لیمویی

جنس بالاتنه

کرپ

حریر

قد

روی کمر

طرح

ساده

نحوه بسته شدن

کشی

مورد استفاده

اداری و رسمی

توضیحات جنس

جنس بلوز کرپ حریر و دامن سویت است

جزئیات

جنس بلوز کرپ حریر است و در قسمت کمر بلوز کش کار شده که ایستایی زیبایی به آن داده است و امکان پوشش با دامن را دارد.رنگ بلوز لیمویی است و در قسمت یقه و آستین ها طرح برگ دارد. پارچه دامن از جنس سویت هست پارچه سویت حالت لطیف و کشسانی دارد و مناسب برای پاییز و زمستان و بهار است تن خور دامن راسته جذب میباشد دامن فقط از جلو چاک دارد دکمه های جلوی دامن نما هست و بینشون باز نیست قد دامن بلند هست

نگهداری

با آب سرد شسته شود از مواد سفید کننده هنگام شست و شو استفاده نشود در دمای پایین و به آرامی اتوکشی شود

ست بلوز و دامن زنانه موزا مدل جلوه
ست بلوز و دامن زنانه موزا مدل جلوه

جنس

تنسل

طرح

ساده

قد

کوتاه

یقه

گرد

ست بلوز و دامن زنانه مدل 600

ست بلوز و دامن زنانه مدل 600

جنس

بوگاتی

طرح

طرح‌دار

قد

روی زانو

یقه

گرد

آستین

کوتاه

نحوه بسته شدن

دکمه و زیپ

مدل ست لباس راحتی زنانه

تی شرت

کد کالای محصول

۶۰۰

کشور تولید کننده

ایران

ست بلوز و دامن زنانه مدل چهارخونه 001b رنگ مشکی

ست بلوز و دامن زنانه مدل چهارخونه 001b رنگ مشکی

جنس بالاتنه

پشم

قد

روی باسن

طرح

طرح‌دار

نحوه بسته شدن

زیپ

جنس پایین‌تنه

پشم

مورد استفاده

روزمره

توضیحات جنس

جنس بلوز لمه است. جنس دامن کشمیر است.

جزئیات

ست بلوز لمه و دامن پیله پشمی و کمربند بلوز لمه حالت بافت ریز دارد و حالت زبری ندارد لمه جزو بافت میباشد و ریزش ندارد بلوز فری سایز هست و کاملا حالت کشسانی دارد بلوز آستین کوتاه چاکدار است دامن دارای سایز بندی است که برای اندازه گیری دور قسمت بالای کمر از زیر سینه گرفته شود یعنی قسمت باریک کمر اندازه گرفته شود این سبک دامن بالای کمر و در قسمت باریک بدن می ایستد

ادامه مطلب  +100 مدل خرید شومیز دخترانه 2021 بلند و زیبا

نگهداری

با آب سرد شسته شود از مواد سفید کننده هنگام شست و شو استفاده نشود برای پوشیدن دامن لطفا دامن را از بالا بپوشید و از سر ودستها رد کنید.

ست بلوز و دامن زنانه مدل چارخونه se006b رنگ مشکی

ست بلوز و دامن زنانه مدل چارخونه se006b رنگ مشکی

 

 

 

 

 

جنس بالاتنه

پشم

قد

روی باسن

طرح

طرح‌دار

نحوه بسته شدن

زیپ

جنس پایین‌تنه

پشم

مورد استفاده

اداری و رسمی

روزمره

توضیحات جنس

جنس بلوز لمه و جنس دامن کشمیر است

جزئیات

ست بلوز لمه و دامن پیله پشمی و کمربند بلوز لمه حالت بافت ریز دارد و حالت زبری ندارد لمه جزو بافت میباشد و ریزش ندارد بلوز فری سایز هست و کاملا حالت کشسانی دارد بلوز آستین کوتاه چاکدار است دامن دارای سایز بندی است که برای اندازه گیری دور قسمت بالای کمر از زیر سینه گرفته شود یعنی قسمت باریک کمر اندازه گرفته شود این سبک دامن بالای کمر و در قسمت باریک بدن می ایستد دارای ۴سایز است سایز مدیوم دور کمر ۷۶سانتی متر سایز لارج دور کمر ۸۰ سانتی متر سایز ایکس لارج دورکمر ۸۴ سانتی متر سایز ۲ایکس لارج دورکمر ۸۸سانتی متر است

نگهداری

با آب سرد شسته شود از مواد سفید کننده هنگام شست و شو استفاده نشود در دمای پایین و به آرامی اتو کشی شود برای پوشیدن دامن لطفا دامن را از بالا بپوشید و از سر و دستها رد کنید

 

 

مدل رنگ روشن بلوز دامن

مدل بلوز دامن دخترانه

مدل بلوز دامن کوتاه

مدل بلوز دامن جدید

مدل های بلوز دامن

مدل بلوز و دامن زنانه

مدل های کوتاه بلوز دامن

مقاله پیشنهادی برای مطالعه: +۱۰۰ مدل خرید شومیز دخترانه ۲۰۲۱ بلند و زیبا

مدل ساده بلوز دامن

مدل های ساده بلوز دامن

بلوز و دامنهای دخترانه کره ای

مدل رسمی بلوز دامن

مدل رنگ های تیره بلوز دامن

بلوزو دامن دخترانه ساده

مقاله پیشنهادی برای مطالعه: مانتو رنگ سال ۱۴۰۰ چیست؟

مدل بلوز حلقه ای و دامن

مدل بلوز و دامن فانتزی

مدل بلوز و دامن خیلی کوتاه

مدل های شومیز و دامن بلند

دامنهای بلند تا روی زانو و تک رنگ برای افرادی با قد بلند و هیکل درشت مناسب می باشد. این افراد بهتر است مدل بلوز دامنهایی با طرح های ریز را انتخاب کنند و از پوشیدن لباس های تنگ و چسبان خودداری کنند. در این بخش مدل بلوز و دامنهای بلند جدید را با هم تماشا می کنیم.

مدل بلوز دامن مجلسی

مدل شیک بلوز دامن

مدل جذاب بلوز دامن

مدل مدرن بلوز دامن

گالری مدل های بلوز دامنمدل های بلند بلوز دامنمدل دخترانه بلوز دامن

مدل های بلند بلوز دامن زنانه

مدل های بلوز دامن های شیک

مدل بلوز و دامن گیپور

 

مدل لباس مجلسی گیپور

مدل کرم رنگ بلوز دامن

جدیدترین مدلهای بلوز دامن دخترانه و زنانه شیک

یکی از انواع دامن های شیک برای ست کردن بلوز دامن های مجلسی و یا رسمی، دامن مشکی است و می تواند استایل فوق العاده جذابی ایجاد نماید، البته بهتر است رنگ های دیگر را نیز امتحان کنید، زیرا دامن های رنگی و طرحدار نیز می توانند استایل خاص و منحصر به فردی ایجاد نماید،

حال در صورتی که با پوشیدن دامنهای دارای رنگ شاد معذب هستید، می توانید از رنگهای تیره ای همچون سورمه ای، قهوه ای سوخته، زرشکی، طوسی و … به جای رنگ مشکی استفاده کرده و در استایل تان تنوع ایجاد نمایید،

انواع مدلهای بلوز دامن در بازار موجود می باشند که هر کسی می تواند متناسب با سلیقه و فرم بدن و استایلش بهترین آن را انتخاب کند، در ادامه تصاویری از جدیدترین مدلهای بلوز دامن شیک و جدید با پارچه هایی از جنس های مختلف گردآوری کرده ایم که امیدواریم مورد توجهتان قرار گیرند.

مدل بلوزو دامن

در صورتی که برای مجالس و مهمانی های دوستانه و حتی رسمی خود به دنبال لباسی شیک و زیبا هستید، انتخاب بلوز دامن هایی بلند یا کوتاه با جنس پارچه های حریر، ریون،گیپور، کتان و …

انتخاب شایسته ای هستند که می توانند استایل فوق العاده شیک و زیبایی ایجاد کنند، از این رو در اینجا می توانید از انواع مدلهای بلوز دامن دخترانه و زنانه دیدن کنید و از بهترین و متناسب ترین آنها برای استفاده در مهمانی ها و مجالس خود ایده بگیرید.

تصاویری از مدل شومیز دامن

مدل شومیز دامن مجلسی شیک

مدل شومیز دامن مجلسی زیبا

انواع مدل شومیز دامن

جدیدتین مدل شومیز دامن

مدل شومیز دامن دخترانه

مدل بلوز دامن مجلسی

مدل شومیز دامن گیپور

مدل شومیز دامن طرحدار

مدل بلوز دامن ساده

مدل شومیز دامن جدید

مدل شومیز دامن شیک

مدل شومیز دامن زیبا

 

مدل شومیز دامن

مدل بلوز دامن گلدار

———.

مدل بلوز دامن مجلسی حریر

بلوز دامن مجلسی، از محبوب ترین لباس های مجلسی خانم ها

امروز بلوزهای مجلسی از جنس پارچه های شیک و لاکچری گیپور و حریر و همچنین مدل بلوز دامن ریون بسیار پرفروش هستند، و خانم های خوشتیپ و شیک پوش برای مناسبت ها و مجالس مختلف از بلوز دامن حریر و ریون استفاده میکنند.

در ادامه با ایده گرفتن از مدل های شیک ارائه شده برای بلوزهای حریر، گیپور و دانتل می توانید یک لباس مجلسی شیک و ساده برای خود داشته باشید. بلوزهای راحت و آستین داری که با طرح های فوق العاده زیبا، مطابق با سلیقه خانم های جوان خوش پوش و خوش استایلی هستند.

مدل بلوز دامن دخترانه مجلسی یکی از لباس های مرسوم زنانه در مهمانی ها و مجالس است، در این نوشته چندین مدل شیک از ست بلوز دامن زنانه از برند های متفاوت را با هم میبینیم و با نحوه ست کردن بلوز و دامن آشنا خواهیم شد. امیدوارم این مطلب برای شما عزیزان مفید و موثر واقع گردد.

 

لباسی که از قدیم الایام محبوب خانم ها برای پوشیدن در مهمانی ها و مجالس بوده است، ست انواع دامن بلوز مجلسی می باشد.

حتی همین الان هم بسیاری از خانم ها تمایل بیشتری به پوشیدن انواع بلوز و پیراهن با دامن دارند تا پیراهن های بلند یک سره یا کت شلوار و بلوز شلوار یا سرهمی و… . این سبک استایل به دلیل سنگین و پوشیده بودن اکثرا انتخاب اول خانم های میانسال است.

مدل بلوز دامن خانگی

البته دامن مشکی انتخاب اول خیلی از خانم هاست اما بهتر است گاهی رنگ های دیگر را برای محیط خانه نیز بر تن کنید.

دامنهایی با رنگ شاد و طرح دار مثل یک دامن گلدار بسیار جذاب و استایل شما را عالی و منحصر بفرد می کند.
اما اگر معذب هستید میتوانید بجز مشکی سراغ باقی رنگ های تیره مثل سرمه ای مات ، طوسی یا نوک مدادی ، بنفش بادمجانی تیره ، زرشکی یا آجری ، سبز ابی یا فیروزه ای تیره ، قهوه ای سوخته و رنگ هایی از این قبیل رفته و به لباس های خود تنوع بدهید.

 

مدل بلوز دامن مجلسی جدید

حتما به این نکته توجه کنید اگر بلوز یا شومیز یا پیراهن خود را روی دامن می اندازید هرگز دامن بلند و یا گشاد نپوشید که اصلا جالب نمیشود و بسیار زشت به نظر خواهید آمد.

دقت کنید که از دامن های راسته بلند یا کوتاه کلوش و پلیسه و یا فون استفاده کنید

اگر یکی از تکه های لباس شما طرحدار است ،مثلا دامن طرح دار با زمینه سبز آبی روشن و گل های ریز و درشت روی آن وجود دارد با یک بلوز سبز آبی به زیبایی ست میشود و میتوانید شومیز یا بلوز های ساده با هر کدام از رنگ هایی که در گل های دامن به کار رفته است استفاده کنید .

تا اینجا با چند نکته درباره انتخاب و خرید مدل بلوز دامن مناسب آشنا شدیم. در ادامه لیستی از 20 بلوز دامن دخترانه و زنانه ارزان، باکیفیت و محبوب در بازار ایران را برای شما آماده کرده‌ایم.

همه این بلوز دامن های زنانه از کیفیت بالا و قیمت مناسبی برخوردار هستند. فراموش نکنید که با کلیک روی تصویر یا دکمه هر آیتم، می‌توانید تصاویر و اطلاعات بیشتری را درباره محصول به دست بیاورید.( جدیدترین مدل سارافون زنانه مجلسی و خانگی)

انتخاب دامن برای بلوز دامن مجلسی

برای این که یک مدل بلوز دامن لاکچری انتخاب کنید، باید حواستان به قانون پوشیدن این استایل باشد. دو قانوان کلی برای ست کردن جدید ترین مدل بلوز دامن مجلسی وجود دارد که باید به خاطر بسپارید:

فرقی نمی کند دامن مدل بلوز دامن مجلسی بلند یا کوتاه باشد، اگر دامن شما تک رنگ است، آن را با بلوزهای طرح و نقش دار ست کنید.

اگر قصد خرید مدل بلوز دامن مجلسی حریر را دارید یا این که دامن چین دار و نقش دار را در ست بلوز دامن می پسندید، باید به سراغ بلوز های ساده و بلند بروید.

به بیان خیلی ساده تر بلوز دامن دخترانه یا زنانه زمانی شیک به نظر می رسد که یکی از اجزای آن ساده باشد و دیگری نقش یا طرحی داشته باشد.

ادامه مطلب  کتونی اسپرت سفید دخترانه [معرفی 30+ مدل شیک]

این قانون را در ذهن داشته باشید تا شیک ترین بلوز دامن مجلسی و دامن هایی که می توانید با بهترین بلوزها ست کنید را با هم بررسی کنیم.

نحوه ست کردن بلوز و دامن

در این مدلها بهتر است یکی از این دو طرحدار باشد ، به این معنا که مثلا بلوز طرحدار ( طرح هایی مثل خال خالی ، گل گلی ، طرح های اسلیمی و سنتی یا طرح های فانتزی انتخاب کنید و با دامن ساده ست کنید.
حال مدل دامن بستگی به سلیقه و راحتی شما دارد که بلند و کوتاه و گشاد و تنگ باشد و مدل پلیسه و کلوش .

مدل بلوز دامن

مدل بلوز دامن

مدل بلوز دامن

مدل بلوز دامن

مدل بلوز دامن خانگی

البته دامن مشکی مجلسی انتخاب اول خیلی از خانم هاست اما بهتر است گاهی رنگ های دیگر را نیز بر تن کنید.

دامنهایی با رنگ شاد و طرح دار مثل یک دامن گلدار بسیار جذاب و استایل شما را عالی و منحصر بفرد می کند.
اما اگر معذب هستید میتوانید بجز مشکی سراغ باقی رنگ های تیره مثل سرمه ای مات ، طوسی یا نوک مدادی ، بنفش بادمجانی تیره ، زرشکی یا آجری ، سبز ابی یا فیروزه ای تیره ، قهوه ای سوخته و رنگ هایی از این قبیل رفته و به لباس های خود تنوع بدهید.

مدل بلوز دامن

مدل بلوز دامن

مدل بلوز دامن

مدل بلوز دامن مجلسی جدید

حتما به این نکته توجه کنید اگر بلوز یا شومیز یا پیراهن خود را روی دامن می اندازید هرگز دامن بلند و یا گشاد نپوشید که اصلا جالب نمیشود و بسیار زشت به نظر خواهید آمد.

دقت کنید که از دامن های راسته بلند یا کوتاه کلوش و پلیسه و یا فون استفاده کنید

اگر یکی از تکه های لباس شما طرحدار است ،مثلا دامن طرح دار با زمینه سبز آبی روشن و گل های ریز و درشت روی آن وجود دارد با یک بلوز سبز آبی به زیبایی ست میشود و میتوانید شومیز یا بلوز های ساده با هر کدام از رنگ هایی که در گل های دامن به کار رفته است استفاده کنید .

مدل بلوز دامن

مدل دامن پلیسه مجلسی بلند

مدل بلوز دامن

مدل بلوز دامن

مدل ست بلوز و دامن پلیسه کوتاه دخترانه

مدل بلوز دامن

مدل بلوز دامن بلند

دامن گل گلی زیبا یا بلوز های با رنگ های شاد بهاری نیز خریداری کنید و در کنار کلی دامن مشکی و لباس های تکراری خود گاهی تنوعی به ظاهر خود دهید و از تاثیر آن روی روح و روان خود و اطرافیان خود شگفت زده شوید

مدل بلوز دامن

مدل بلوز دامن

مدل بلوز دامن

 

مدل بلوز دامن

مدل بلوز دامن

مدل بلوز و دامن با دامن کلوش کوتاه

مدل بلوز دامن

مدل بلوز دامن

 

شیک ترین مدل بلوز دامن با انتخاب درست مدل دامن

شیک ترین بلوز دامن مجلسی بلند یا کوتاه زمانی شما را جذاب تر نشان می دهد که نکات مربوط به انتخاب دامن را بدانید. اگر مدل بلوز دامن مجلسی جدید اینستا را سرچ کنید ممکن است انواع مدل هایی که بلوز و دامن با هم به فروش می رسند یا از یکدیگر جدا هستند را ببینید.

فرقی نمی کند ست مدل بلوز دامن مجلسی جدید شما تک باشد یا بلوز و دامن را باهم داشته باشید. در هر صورت می توانید هر دامنی را با هر بلوزی بپوشید؛ اگر از قوانین و نکات مهم انتخاب دامن مجلسی اطلاع داشته باشید.

انواع دامن بر اساس قد در مدل بلوز دامن خانگی یا مجلسی

دامن در ست بلوز دامن مجلسی یا خانگی بر اساس قد یا ارتفاع به سه حالت مختلف تقسیم می شود:

 • دامن کوتاه یا مینی ژوب
 • دامن متوسط یا میدی
 • دامن بلند یا ماکسی
 • برای این که مدل بلوز دامن دخترانه شما شیک تر به نظر برسد، باید بدانید هر کدام از این دامن ها در کنار چه پیراهن یا بلوزی زیبا تر می شوند.

 

بلوز و دامن مجلسی با دامن کوتاه یا مینی ژوب – ست بلوز دامن کوتاه

قد این دامن ها تا بالای زانو است و بیشتر بلوز دامن مجلسی دخترانه از این نوع دامن ها دارند. بلوز و دامن کوتاه بیش تر از هر جایی برای مجالس و مهمانی های دورهمی و دوستانه استفاده می شود.

 

بلوز دامن مجلسی شیک با دامن متوسط یا میدی

بلوز دامن دخترانه مجلسی با دامن متوسط، دامنی دارد که معمولا روی زانو قرار می گیرد. این بلوز دامن زنانه یا دخترانه را می توان در مجالس نیمه رسمی و رسمی به تن کرد.

 

بلوز دامن ایرانی با دامن بلند یا ماکسی

بلوز دامن دخترانه شیک با دامن بلند، یکی از جذاب ترین ست های مدل بلوز و دامن است که دامن آن تا مچ پای شما را می پوشاند. شیک ترین بلوز دامن مجلسی دخترانه را می توان با دامن ماکسی پیدا کرد.

از طرف دیگر این مدل بلوز ودامن مجلسی برای افرادی که دوست ندارند پاهای آنها مشخص باشد، بهترین گزینه است. بلیز دامن بلند را می توان در هر مجلسی پوشید.

 

انواع ست دامن بلوز مجلسی با دامن های مختلف

حالا که با ست کردن مدل بلوز و دامن مجلسی آشنا شدید، بیایید ببینیم چطور می توانیم بهترین دامن ها را با بلوز ها بپوشیم تا بلوز دامن شیک داشته باشیم.

 

ست بلوز دامن با دامن کوتاه و میدی

هر مدل دامنی را می توان با اندازه های مختلفی که بالا تر اشاره کردیم پیدا کنید. مثلا اگر دامن شما کلوش باشد، اندازه کوتاه، متوسط و ماکسی دارد که با توجه به مراسمی که دعوت شدید می توانید بلوز و دامن دخترانه مجلسی خودتان را انتخاب کنید.

دامن های کوتاه یا مینی ژوب و دامن هایی که تا روی زانو پایین می آیند از پر طرفدار ترین مدل لباس بلوز دامن دخترانه محسوب می شوند.

این دامن ها را می توان با انواع تی شرت، تونیک و شومیز ست کرد. از طرف دیگر این مدل بلوز دامن دخترانه مجلسی کوتاه یا متوسط برای افراد لاغر تا چاق مناسب است.

می توانید بخشی از لباس خود را برای این استایل پیراهن و دامن مجلسی دخترانه درون کمر دامن قرار دهید. اگر می خواهید بلوز دامن مجلسی جدید شما جذاب تر به نظر برسد از معجزه یک کمبرند پهن استفاده کنید. با این کار مدل بلوز ودامن شما بیشتر جلب توجه کرده و مدرن تر به نظر می رسد.

مدل بلوز دامن خانگی جدید با دامن کوتاه را هم می توان با کفش های اسپرت پوشید و هم کفش های پاشنه دار. یکی از جذابیت های بلوزدامن کوتاه این است که می توان آن را با هر کفشی پوشید و باز هم زیبا به نظر رسید.

دامن

پوشیدن دامن ممکن است باعث دمده برخی از دختران امروزی شده باشد ، اما با این وجود حس دخترانه زیبا و دوست داشتنی را در ذهن بیشتر دختران ایجاد می کند. دامن ها در انواع اسپرت و روزمره موجود هستند و برای هر سلیقه ای طراحی شده اند.

دامن

در بسیاری از مهمانی ها و مجالس می توانید با تنظیم دامن خانه با لباس هایی مانند کفش ، کت ، پیراهن ، تاب ، سبک منحصر به فرد و جذابی داشته باشید. دامن های اسپرت از جمله انتخاب های دخترانه است

و مدل جین قطعاً انتخاب ایده آلی خواهد بود و در نوع و ظاهر شما تأثیر مثبتی خواهد داشت. البته علاوه بر ست هایی که معرفی کردیم ، مدل مانتو و دامن نیز یکی از جدیدترین و زیباترین لباس های زنانه است که مطمئنا مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته است.

دامن

دامن های نخی و ریون انتخاب خوبی برای استفاده روزانه در خانه است و لباس های مجلسی اغلب از پارچه هایی مانند ساتن ، گیپور ،لی، کتان و ... دوخته می شوند. توجه داشته باشید که هنگام انتخاب دامن باید به یک سری نکات توجه کنید تا یک انتخاب هوشمندانه انجام دهید ،

مثلا طرح و رنگ دامن را با توجه به رنگ پوست و رنگ لباسی که با آن هستید انتخاب کنید. رفتن به مجموعه ، و همچنین. با توجه به فرم بدن و ویژگی های ظاهری ، نوع دامن را انتخاب کنید.

دامن

 

دامنمدل دامن دخترانه

مدل دامن مجلسی بلند و کوتاه جدیدمدل دامن دخترانه

مدل دامن مجلسی بلند و کوتاه جدید

مدل دامن مجلسی بلند و کوتاه جدیدبیشتر بخوانید: 30 مدل از مانتو های روشن مناسب مجلس

مدل دامن مجلسی بلند و کوتاه جدیدمدل دامن دخترانه

مدل دامن مجلسی بلند و کوتاه جدید

مدل دامن مجلسی بلند و کوتاه جدیدمدل دامن دخترانه

مدل دامن مجلسی بلند و کوتاه جدید

مدل دامن مجلسی بلند و کوتاه جدیدمدل دامن دخترانه

مدل دامن مجلسی بلند و کوتاه جدیدمدل دامن دخترانه

مدل دامن مجلسی بلند و کوتاه جدید

مدل دامن مجلسی بلند و کوتاه جدید

مدل دامن مجلسی بلند و کوتاه جدیدمدل دامن دخترانه

مدل دامن مجلسی بلند و کوتاه جدیدمدل دامن دخترانه

مدل دامن مجلسی بلند و کوتاه جدید

دامنمدل دامن دخترانه

دامنمدل دامن دخترانه

بیشتر بخوانید: 56 مدل مانتو های اسپرت جدید

دامنمدل دامن دخترانه

دامنمدل دامن دخترانه

—-.

بلوز دامن (۱۸)

بلوز دامن مجلسی ۹۷
بلوز دامن مجلسی ۹۸

بلوز دامن (۱۹)

مدل بلوز دامن ۹۷
بلوز دامن سال ۹۸
مدل بلوز دامن مجلسی ۹۹

بلوز دامن (۲۰)

مدل بلوز و دامن ۹۷
مدل بلوز دامن سال ۹۸

بلوز دامن (۲۱)

بلوز دامن (۳۹)

ست بلوز و دامن مادر و دختر

ست لباس مهمانی مادر و دختر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا