دخترانه

کتونی اسپرت سفید دخترانه [معرفی 30+ مدل شیک]

کتونی دخترانه خفن

کتونی اسپرت سفید دخترانه

کتونی سفید دخترانه

کتونی سفید و بنفش

کتونی سفید و صورتی

کتونی صورتی دخترانه

خرید کفش اسپرت دخترانه شیک مشکی

کتونی سفید مشکی دخترانه

کتونی سفید دخترانه اسپرت

کفش اسپرت دخترانه سفید

 • کتونی خفن دخترانه
 • عکس کتونی اسپرت دخترانه سفید
 • کفش اسپرت فانتزی دخترانه سفید
 • کتونی سفید مشکی
 • کتونی اسپرت دخترانه سفید
 • کتونی خفن دخترونه
 • کتونی مشکی سفید دخترانه
 • کتونی سفید شیک دخترانه
 • کتونی سفید دخترانه جدید
 • کتونی دخترانه اسپرت سفید
 • عکس کتونی سفید اسپرت
 • کتونی سفید ساده دخترانه
 • کتونی دخترانه شیک
 • عکس کتونی سفید
 • کتونی کفش اسپرت فانتزی دخترانه
 • عکس کتونی سفید اسپرت دخترانه
 • کتونی سفید اسپرت دخترانه
 • کتونی دخترانه سفید مشکی
 • کتونی فانتزی دخترانه
 • عکس کفش اسپرت سفید شیک
 • کتونی سفید صورتی دخترانه
 • کتونی سفید شیک
 • کفش اسپرت دخترانه
 • کتونی سفید با بند رنگی
 • کتونی دخترانه
 • مدل کتونی سفید
 • کتونی دخترانه جدید
 • مدل کتونی سفید دخترانه
 • عکس کتانی دخترانه جدید
 • کتونی دخترونه خفن
 • کتونی دخترانه لاتی
 • کتانی دخترانه اسپرت سفید
 • کتونی سفید دخترانه لژدار
 • کتونی سفید دخترانه شیک
 • کفش ۱۴۰۰دخترانه
 • کتونی دخترانه سفید
 • عکس کتونی اسپرت دخترانه
 • عکس کفش اسپرت دخترانه سفید
 • کفش اسپرت سفید دخترانه
 • عکس کفش ونس دخترانه
 • عکس کفش خفن
 • کتونی سفید بنفش دخترانه
 • کتونی سفید جدید دخترانه
 • کتونی سفید دخترانه شیک و جدید
 • کفش اسپرت ساده سفید
 • عکس کفش دخترانه اسپرت سفید
 • کتونی سفید اسپرت
 • کتونی ساق بلند دخترانه
 • مدل کتونی جدید دخترانه
 • کفش اسپرت دخترانه خفن
 • عکس کفش کتونی سفید
 • کتانی اسپرت دخترانه سفید
 • عکس کتونی سفید دخترانه
 • کفش اسپرت دخترانه جدید مشکی و سفید
 • کفش اسپرت سفید ساده دخترانه
 • مدل کتونی دخترانه
 • کتانی سفید مشکی دخترانه
 • کفش اسپرت سفید ساق بلند
 • عکس کتونی جدید
 • عکس کتونی دخترانه
 • کفش اسپرت زنانه سفید
 • کتانی دخترانه سفید مشکی
 • عکس پا دخترونه طبیعی با کفش
 • کتونی سفید صورتی
 • کفش اسپرت دخترانه سفید ساده
 • مدل کتونی جدید
 • کتونی دخترانه ساده
 • مدل کتونی دخترانه سفید
 • کتونی خفن اسپرت
 • کفش کتونی سفید دخترانه
 • کتونی دخترانه شیک و جدید
 • کتونی ساق کوتاه دخترانه
 • کتونی سفید ساده
 • کفش اسپرت فانتزی دخترانه
 • کتونی سفید زنانه
 • کتونی اسپرت دخترانه
 • ست کتونی سفید
 • خرید کتونی سفید
 • کفش های اسپرت دخترانه شیک
 • کفش دخترانه اسپرت
 • کتونی شیک دخترانه جدید
 • عکس کتونی دخترونه
 • مدل کفش اسپرت سفید دخترانه
 • مدل کفش اسپرت سفید
 • کفش کتونی دخترانه سفید
 • پوتین مشکی خفن
 • کتونی دخترانه سفید اسپرت
 • کفش اسپرت سفید ساده
 • کفش خفن دخترانه
 • عکس کفش اسپرت دخترانه شیک سفید
 • کتونی جدید دخترانه سفید
 • کتونی مچ دار دخترانه
 • کفش اسپرت سفیددخترانه
 • کتونی جدید سفید
 • کفش اسپرت سفید دخترانه جدید
 • کتونی طلایی دخترانه
 • کتانی ساده دخترانه
 • کتانی بنفش دخترانه
 • کتانی دخترانه برای مدرسه
 • کتونی شیک دخترانه
 • کفش اسپرت دخترانه سفید شیک
 • کتانی ساق بلند دخترانه
 • کتونی اسپرت دخترانه جدید
 • کتونی سفید جدید
 • کفش اسپرت لژدار سفید دخترانه
 • کتانی دخترانه سفید
 • کفش سفید اسپرت دخترانه شیک
 • کفش سفید دخترانه شیک
 • کفش اسپرت کرمی دخترانه
 • کفش دخترانه سفید
 • کتونی لژدار سفید دخترانه
 • کفش کتونی مشکی دخترانه
 • کتونی مشکی دخترانه
 • خرید کفش اسپرت سفید زنانه
 • کفش اسپرت سفید
 • کتونی دخترانه اسپرت
 • عکس کفش ونس
 • کتانی شیک دخترانه
 • کفش سفید اسپرت نایک
 • کتونی اسپرت
 • خرید کتونی دخترانه
 • کفش اسپرت سفید دخترونه
 • کتونی دخترانه فانتزی
 • کتونی های خفن
 • کفش اسپرت دخترانه مشکی و سفید
 • کفش اسپرت سیاه سفید دخترانه
 • عکس کتونی ساق بلند دخترانه
 • کتونی ساده دخترانه
 • کفش اسپرت سفید دخترانه شیک
 • کفش اسپرت دخترانه سفید مجلسی
 • مدل کفش دخترانه اسپرت سفید
 • مدل کفش سفید اسپرت دخترانه
 • پوتین دخترانه خفن
 • کتونی اسپرت خفن
 • کتونی سفید دخترانه اسپرت جدید
 • کفش اسپرت دخترانه مشکی ساق بلند
 • کفش سفید دخترونه
 • عکس کتونی
 • عکس کفش دخترانه سفید
 • کتونی بلند دخترانه
 • کتونی دخترونه شیک
 • کتونی سفید بندی
 • کتونی سفید دخترانه نایک
 • کفش اسپرت دخترانه سفید مشکی
 • کفش اسپرت ساق بلند دخترانه سفید
 • عکس کتونی جدید دخترانه
 • عکس کفش اسپرت دخترانه برای مدرسه سفید
 • عکس کفش اسپرت دخترانه سفید و مشکی
 • عکس کفش اسپرت سفید
 • مدل کفش سفید دخترانه اسپرت
 • کتونی
 • کتونی دخترونه سفید
 • کتونی ساق بلند دخترانه جدید
 • کفش سفید ساده دخترانه
 • کفش کتونی دخترانه مشکی
 • کتونی سفید زنانه جدید
 • کفش اسپرت دخترانه مشکی برای مدرسه
 • کتونی سفید ساق بلند
 • مدل کفش اسپرت دخترانه سفید
 • کتونی خفن
 • کفش سفید اسپرت پاشنه دار
 • کتونی مشکی دخترانه اسپرت
 • کتونی ورنی دخترانه
 • کفش اسپرت ساق بلند دخترانه مشکی
 • کفش اسپرت سفید زنانه
 • کتونی رنگی رنگی دخترانه
 • کتونی ساده سفید
 • کتونی مارک دخترانه
 • کفش اسپرت دخترانه رنگی
 • کتونی اسپرت سفید
 • کتونی شبرنگ جدید
 • مدل کفش دخترانه سفید
 • کتانی اسپرت دخترانه مشکی
 • کتونی مشکی ساده
 • کفش ساق بلند اسپرت دخترانه
 • قیمت کتونی سفید دخترانه
 • کتونی شبرنگ دخترانه
 • کفش اسپرت بنفش دخترانه
 • کفش اسپرت دخترانه سیاه و سفید
 • کفش کتانی ساق بلند دخترانه
 • کتونی بنفش دخترانه
 • کتونی خارجی دخترانه
 • کتونی سفید لژدار دخترانه
 • کفش سفید اسپرت دخترانه
 • کتونی مشکی دخترانه جدید
 • کفش اسپرت دخترانه قرمز رنگ
 • کفش اسپرت ساده دخترانه
 • کتونی لژدار دخترانه جدید
 • کفش اسپرت دخترانه سبز یشمی
 • کفش اسپرت دخترانه بنفش
 • کتونی لژدار مشکی دخترانه
 • کتونی جدید دخترانه
 • کتونی جدید زنانه
 • کتونی نایک جدید 2019
 • کفش ورزشی دخترانه شیک
 • کتانی دخترانه جدید
 • کتونی زنانه جدید
 • کتونی نارنجی دخترانه
 • کفش جدید دخترانه شیک
 • کفش دخترانه ساق بلند
 • کتونی دخترانه اینستاگرام
 • کتانی مجلسی دخترانه
 • کتونی سفید لژدار
 • کفش سفید دخترانه
 • کتانی سفید دخترانه
 • کفش اسپرت دخترانه قرمز
 • عکس کفش اسپرت دخترانه جدید
 • کتانی دخترانه اسپرت
 • کفش کتانی زنانه مشکی
 • عکس کتونی ونس
 • کتونی جدید
 • کتونی زنجیر دار
 • کفش عروسکی سفید
 • کفش اسپرت دخترانه مشکی
 • کفش تابستانی اسپرت دخترانه جدید
 • خرید کفش اسپرت دخترانه شیک
 • کتونی سفید

خرید کتانی سفید همیشه رنگ مناسبی برای فصل تابستانی بوده است. ویژگی این کتانی این است که : ساده و آرام، واضح و تمیز، به راحتی می توانید آن را در هر سبکی از پوشش قرار دهید. در ادامه این مطلب همراه ما باشید.

در ادامه این مطلب ما جدیدترین انواع مدل کتانی سفید دخترانه ۲۰۲۲ در مدل های شیک و زیبا قرار داده ایم. با خرید کتانی سفید خیلی هوشمندانه می توانید آن را با هر نوع شلوار جین و لباس دلخواه خود هماهنگ کنید. با خرید کتانی سفید می­توانید تمام لباس های کمد خود را با آن ست کنید و دیگر نگران هارمونی رنگ ها نباشید.

راحتی در ست کردن، پیاده‌روی راحت، فشار کمتر به پا و کاهش بیماری‌های پا، کاهش فشارهای وارده به ستون فقرات و مفاصل و … همگی موارد ذکر شده از مزایای استفاده از کتانی هستند.

کتونی اسپرت سفید دخترانه

امروز کفش‌های اسپرت یا به اصطلاح لاتین اسنیکرها (Sneakers) به دلیل مزایا و زیبایی‌ جای خود را در میان پوشاک مردم جهان باز کرده‌اند. رنگبندی‌های جذاب کفش اسپرت به یکی از فاکتورهای انتخاب تبدیل شده است.

با توجه به اینکه رنگ سفید بعنوان یک رنگ خنثی قابلیت ست شدن با هر رنگ لباسی را دارد، در این پست قصد داریم به معرفی چندین مدل کفش اسپرت سفید رنگ از کمپانی‌های معروف مد و پوشاک ورزشی جهان پرداخته و راهنمایی‌های کوتاهی به جهت انتخاب هرچه بهتر لباس و کتانی ارائه دهیم.

در ادامه با ما همراه باشید.

 

 

کفش راحتی زنانه مدل Classic Club C 85 کد 1979 رنگ سفید

کفش راحتی زنانه مدل Classic Club C 85 کد 1979 رنگ سفید

جنس

EVA (اتیلن-وینیل استات)

چرم مصنوعی

جنس زیره

اتیلن وینیل استات (EVA)

کفی

قابلیت ارتجاعی

ساده

قابلیت گردش هوا

قابل تعویض

نحوه بسته شدن کفش

بندی

ویژگی‌های تخصصی کفش

مقاوم در برابر سایش

قابلیت گردش هوا

کاهش فشارهای وارده

انعطاف پذیر

ویژگی‌های زیره

انعطاف پذیر

تخت

قابلیت ارتجاعی

قابلیت گردش هوا

کاهش فشار وارده

مقاوم در برابر سایش

مورد استفاده

اسپرت

روزمره

اداری و رسمی

مهمانی

توضیحات جنس

جنس رویه : چرم مصنوعی درجه یک. جنس زیره : ترکیب EVA و لاستیک نرم و سبک. کفی داخلی : ساده و قابل تعویض. کف دوخت اشتروبل. دوخت استاندارد.

جزئیات

سایز ۳۷ تا ۴۰. رنگ سفید. ضد تعریق. تهویه مناسب. دارای سایز بندی استاندارد. دارای استاندارد BQS در طراحی ارگونومیک. قالب استاندارد و کاملا طبی جهت کاهش فشارهای وارده و رفع خستگی. دارای وزن سبک و زیره فوق العاده راحت. مناسب برای پیاده روی روزمره و ایستادن های طولانی مدت. مناسب برای استایل های ، اسپرت و اسپرت کلاسیک.

ادامه مطلب  +100 مدل خرید شومیز دخترانه 2021 بلند و زیبا

نگهداری

قابل شست و شو در ماشین لباسشویی به وسیله توری محافظ.

کد کالای محصول

۱۹۷۹

کشور تولید کننده

ایران

 

 

کفش راحتی زنانه مدل Classic Club C 95 کد 1890 رنگ سفید

کفش راحتی زنانه مدل Classic Club C 95 کد 1890 رنگ سفید

جنس

EVA (اتیلن-وینیل استات)

چرم مصنوعی

میکروفایبر

جنس زیره

اتیلن وینیل استات (EVA)

کفی

قابلیت ارتجاعی

ساده

قابلیت گردش هوا

قابل تعویض

نحوه بسته شدن کفش

بندی

ویژگی‌های تخصصی کفش

مقاوم در برابر سایش

قابلیت گردش هوا

کاهش فشارهای وارده

انعطاف پذیر

ویژگی‌های زیره

انعطاف پذیر

تخت

قابلیت ارتجاعی

قابلیت گردش هوا

کاهش فشار وارده

مقاوم در برابر سایش

مورد استفاده

اسپرت

روزمره

مهمانی

توضیحات جنس

جنس رویه : چرم مصنوعی درجه یک. جنس زیره : ترکیب EVA و لاستیک نرم و سبک. کفی داخلی : ساده و قابل تعویض. کف دوخت اشتروبل. دوخت استاندارد.

جزئیات

سایز ۳۷ تا ۴۰. رنگ سفید. ضد تعریق. تهویه مناسب. دارای سایز بندی استاندارد. دارای استاندارد BQS در طراحی ارگونومیک. قالب استاندارد و کاملا طبی جهت کاهش فشارهای وارده و رفع خستگی. دارای وزن سبک و زیره فوق العاده راحت. مناسب برای پیاده روی روزمره و ایستادن های طولانی مدت. مناسب برای استایل های ، اسپرت و اسپرت کلاسیک.

نگهداری

قابل شست و شو در ماشین لباسشویی به وسیله توری محافظ.

کد کالای محصول

۱۸۹۰

کشور تولید کننده

ایران

زمان تولید

 

 

کفش پیاده روی زنانه مدل Stan Smith رنگ سفید

کفش پیاده روی زنانه مدل Stan Smith رنگ سفید

جنس

EVA (اتیلن-وینیل استات)

چرم مصنوعی

لاستیک

جنس زیره

اتیلن وینیل استات (EVA)

کفی

قابلیت ارتجاعی

ساده

قابلیت گردش هوا

قابل تعویض

نحوه بسته شدن کفش

بندی

ویژگی‌های تخصصی کفش

مقاوم در برابر سایش

قابلیت گردش هوا

کاهش فشارهای وارده

انعطاف پذیر

ویژگی‌های زیره

انعطاف پذیر

قابلیت ارتجاعی

قابلیت گردش هوا

کاهش فشار وارده

مقاوم در برابر سایش

مورد استفاده

اسپرت

روزمره

مهمانی

توضیحات جنس

جنس رویه : چرم. جنس زیره : ترکیب EVA و لاستیک.

جزئیات

– طراحی کلاسیک. – جنس رویه چرم با کیفیت. – کفی داخلی ساده و نرم و راحت. – زیره مقاوم در برابر سایش – نحوه بسته شدن با بند – لایه میانی مجهز به TPU برای راحتی بیشتر پا – زیره انتهایی کفش مقاوم در برابر سایش – رویه کفش طرح دار

کشور تولید کننده

ایران

زمان تولید

 

کفش راحتی زنانه مدل Stan Smith کد NEW Z4 رنگ سفید

کفش راحتی زنانه مدل Stan Smith کد NEW Z4 رنگ سفید

جنس

چرم مصنوعی

PVC (پلی وینیل کلراید)

لاستیک

جنس زیره

پی‌وی‌سی

لاستیک

کفی

قابلیت ارتجاعی

ساده

قابلیت گردش هوا

قابل تعویض

نحوه بسته شدن کفش

بندی

ویژگی‌های تخصصی کفش

مقاوم در برابر سایش

قابلیت گردش هوا

کاهش فشارهای وارده

انعطاف پذیر

ویژگی‌های زیره

انعطاف پذیر

قابلیت ارتجاعی

قابلیت گردش هوا

کاهش فشار وارده

مقاوم در برابر سایش

مورد استفاده

اسپرت

روزمره

مهمانی

توضیحات جنس

جنس رویه : چرم مصنوعی وارداتی درجه یک. جنس زیره : لاستیک ضد سایش و سبک. کفی داخلی : ساده و قابل تعویض. کف دوخت.

جزئیات

– ضد تعریق. – وزن سبک. – قابلیت ست شدن با هر استایل و شلواری. – طراحی کلاسیک و خاص. – کفی داخلی ساده و نرم و راحت. – زیره مقاوم در برابر سایش. – نحوه بسته شدن با بند. – لایه میانی مجهز به TPU برای راحتی بیشتر پا.

نگهداری

قابلیت شست و شو در ماشین لباسشویی به وسیله توری محافظ.

کد کالای محصول

NEW Z۴

کشور تولید کننده

ایران

 

کفش پیاده روی زنانه مدل استن اسمیت کد lexus رنگ سفید

کفش پیاده روی زنانه مدل استن اسمیت کد lexus رنگ سفید

جنس

چرم مصنوعی

PVC (پلی وینیل کلراید)

جنس زیره

پی‌وی‌سی

کفی

قابلیت ارتجاعی

ساده

قابلیت گردش هوا

طبی

قابل تعویض

نحوه بسته شدن کفش

بندی

ویژگی‌های تخصصی کفش

مقاوم در برابر سایش

قابلیت گردش هوا

کاهش فشارهای وارده

انعطاف پذیر

ویژگی‌های زیره

انعطاف پذیر

تخت

قابلیت ارتجاعی

قابلیت گردش هوا

کاهش فشار وارده

مقاوم در برابر سایش

مورد استفاده

اسپرت

روزمره

مهمانی

توضیحات جنس

جنس رویه : چرم مصنوعی ممتاز درجه یک. جنس زیره : پی وی سی PVC ( سبک و نرم ). کفی داخلی : ساده و قابل تعویض. دارای دوخت تمیز و استاندارد.

جزئیات

– سایر ۳۷ تا ۴۰. – قابلیت ست شدن با هر استایلی. – طراحی کلاسیک. – جنس رویه چرم با کیفیت. – کفی داخلی ساده و نرم و راحت. – زیره مقاوم در برابر سایش. – نحوه بسته شدن با بند. – لایه میانی مجهز به TPU برای راحتی بیشتر پا. – زیره انتهایی کفش مقاوم در برابر سایش.

نگهداری

قابلیت شست و شو در ماشین لباسشویی به وسیله توری محافظ.

کد کالای محصول

lexus

کشور تولید کننده

ایران

زمان تولید

پاییز / زمستان ۲۰۲۰

 

مشاهده قیمت روز و خرید

خرید این محصول از دیجیکالا

کفش پیاده روی زنانه جینتو مدل M.D رنگ سفید

کفش پیاده روی زنانه جینتو مدل M.D رنگ سفید

جنس

چرم مصنوعی

جنس زیره

پی‌وی‌سی

کفی

قابلیت ارتجاعی

ساده

قابل تعویض

نحوه بسته شدن کفش

بندی

ویژگی‌های تخصصی کفش

مقاوم در برابر سایش

کفی طبی

کاهش فشارهای وارده

انعطاف پذیر

ویژگی‌های زیره

آج دار

انعطاف پذیر

قابلیت ارتجاعی

کاهش فشار وارده

مقاوم در برابر سایش

مورد استفاده

اسپرت

روزمره

مهمانی

 

 

کفش مخصوص دویدن زنانه آدیداس مدل Cloud foam

کفش مخصوص دویدن زنانه آدیداس مدل Cloud foam

جنس

مش

جنس زیره

فوم

کفی

قابلیت ارتجاعی

نحوه بسته شدن کفش

بندی

یکسره

ویژگی‌های تخصصی کفش

قابلیت گردش هوا

پد محافظت از پا

کاهش فشارهای وارده

ویژگی‌های زیره

قابلیت گردش هوا

کاهش فشار وارده

کد کالای محصول

bc۰۰۳۴

کفش راحتی زنانه کانورس مدل allstar lift – 560251

کفش راحتی زنانه کانورس مدل allstar lift - 560251

جنس

برزنت

جنس زیره

لاستیک

کفی

طبی

قابلیت گردش هوا

نحوه بسته شدن کفش

بندی

ویژگی‌های تخصصی کفش

پد محافظت از پا

مقاوم در برابر سایش

قابلیت گردش هوا

کفی طبی

ویژگی‌های زیره

قابلیت گردش هوا

مقاوم در برابر سایش

مورد استفاده

کفش پیاده روی زنانه ریباک مدل FLASHFILM TRAIN

کفش پیاده روی زنانه ریباک مدل FLASHFILM TRAIN

 

جنس

پارچه

جنس زیره

اتیلن وینیل استات (EVA)

لاستیک

کفی

قابلیت ارتجاعی

بالشتک هوا

قابلیت گردش هوا

نحوه بسته شدن کفش

بندی

ویژگی‌های تخصصی کفش

مقاوم در برابر سایش

قابلیت گردش هوا

کاهش فشارهای وارده

انعطاف پذیر

ویژگی‌های زیره

انعطاف پذیر

دارای بالشتک هوا

قابلیت ارتجاعی

قابلیت گردش هوا

کاهش فشار وارده

مقاوم در برابر سایش

مورد استفاده

اسپرت

روزمره

اداری و رسمی

مهمانی

مشاهده قیمت روز و خرید

خرید این محصول از دیجی کالا

 

کفش پیاده روی زنانه کاترپیلار مدل 723902

کفش پیاده روی زنانه کاترپیلار مدل 723902

 

جنس

چرم

جنس زیره

لاستیک

نحوه بسته شدن کفش

بندی

ویژگی‌های تخصصی کفش

مقاوم در برابر سایش

 

کفش پیاده روی زنانه ریباک مدل dv7243

کفش پیاده روی زنانه ریباک مدل dv7243

جنس

چرم طبیعی

جنس زیره

اتیلن وینیل استات (EVA)

کفی

ساده

نحوه بسته شدن کفش

بندی

ویژگی‌های تخصصی کفش

مقاوم در برابر سایش

کاهش فشارهای وارده

ویژگی‌های زیره

کاهش فشار وارده

مورد استفاده

اسپرت

روزمره

مشاهده قیمت روز و خرید

خرید این محصول از دیجیکالا

 

کفش تمرین زنانه ریباک مدل EF5977

کفش تمرین زنانه ریباک مدل EF5977

جنس

EVA (اتیلن-وینیل استات)

مش

جنس زیره

اتیلن وینیل استات (EVA)

کفی

طبی

قابل تعویض

قابلیت ارتجاعی

نحوه بسته شدن کفش

بندی

ویژگی‌های تخصصی کفش

مقاوم در برابر سایش

قابلیت گردش هوا

کفی طبی

کاهش فشارهای وارده

انعطاف پذیر

ویژگی‌های زیره

آج دار

انعطاف پذیر

قابلیت ارتجاعی

کاهش فشار وارده

مقاوم در برابر سایش

مورد استفاده

اسپرت

روزمره

مهمانی

کد کالای محصول

EF۵۹۷۷

مشاهده قیمت روز و خرید

ادامه مطلب  ژاکت بافتنی دخترانه بچه گانه جدید

خرید این محصول از دیجیکالا

 

 

کفش روزمره زنانه پاریس هیلتون مدل psw21700 رنگ سفید

کفش روزمره زنانه پاریس هیلتون مدل psw21700 رنگ سفید

جنس زیره

ترموپلاستیک

جنس

چرم مصنوعی

کفی

قابلیت ارتجاعی

نحوه بسته شدن کفش

بندی

ویژگی‌های زیره

 

کفش روزمره زنانه پاریس هیلتون مدل psw21600 رنگ سفید

کفش روزمره زنانه پاریس هیلتون مدل psw21600 رنگ سفید

 

جنس زیره

ترموپلاستیک

جنس

چرم مصنوعی

کفی

قابلیت ارتجاعی

نحوه بسته شدن کفش

بندی

ویژگی‌های زیره

 

کفش پیاده روی زنانه کد 679 WPER

کفش پیاده روی زنانه کد 679 WPER

 

جنس

چرم مصنوعی

مش

جنس زیره

پلی اورتان

کفی

قابلیت ارتجاعی

قابلیت گردش هوا

قابل تعویض

نحوه بسته شدن کفش

بندی

ویژگی‌های تخصصی کفش

قابلیت گردش هوا

کاهش فشارهای وارده

انعطاف پذیر

ویژگی‌های زیره

انعطاف پذیر

کاهش فشار وارده

مقاوم در برابر سایش

مورد استفاده

اسپرت

روزمره

توضیحات جنس

در این کتانی از بیاله خارجی و پارچه اسپیسر با کیفیت استفاده شده. در این کتانی از کفی سه بعدی با کیفیتی استفاده شده که راحتی و نرمی خاصی برای شما به ارمغان می آورد و می توانید ساعت های زیادی از این کتانی استفاده کنید.قابلیت استفاده در باشگاه و تمرینات ورزشی

نگهداری

برای ماندگاری بیشتر و تمیزی کفش هر چند وقت یکبار با اسفنج (ابر) کف دار که آبش گرفته شده تمیز شود .کف روی کفش بماند تا خودش خشک شود.از ورود آب به داخل کفش جلوگیری شود .

مشاهده قیمت روز و خرید

خرید این محصول از دیجیکالا

 

 

کفش پیاده روی زنانه مدل AIR2

کفش پیاده روی زنانه مدل AIR2

 

جنس

چرم مصنوعی

جنس زیره

پلی اورتان

کفی

طبی

قابل تعویض

نحوه بسته شدن کفش

بندی

ویژگی‌های تخصصی کفش

مقاوم در برابر سایش

کفی طبی

کاهش فشارهای وارده

انعطاف پذیر

ویژگی‌های زیره

انعطاف پذیر

کاهش فشار وارده

مقاوم در برابر سایش

مورد استفاده

اسپرت

روزمره

مهمانی

توضیحات جنس

نقاشی روی این محصول کار دست می باشد که با ظرافت تمام اجرا شده است زیره محصول از جنس رابر می باشد که بسیار نرم و انعطاف پذیر می باشد و همچنین در مقابل فرسایش بسیار مقاوم می باشد.

مشاهده قیمت روز و خرید

خرید این محصول از دیجیکالا

 

 

کفش مخصوص دویدن زنانه ریباک مدل EG5975

کفش مخصوص دویدن زنانه ریباک مدل EG5975

جنس

چرم طبیعی

جنس زیره

لاستیک

کفی

ساده

نحوه بسته شدن کفش

بندی

ویژگی‌های تخصصی کفش

قابلیت گردش هوا

کاهش فشارهای وارده

ویژگی‌های زیره

کاهش فشار وارده

مورد استفاده

اسپرت

روزمره

توضیحات جنس

– رویه تهیه شده از چرم و زیره تهیه شده از لاستیک

جزئیات

– رویه دارای قابل گردش هوا – زیره دارای قابلیت کاهش فشارهای وارده – بسیار سبک و راحت

مشاهده قیمت روز و خرید

خرید این محصول از دیجی کالا

 

 

 

 

 

کتونی دخترانه ماتیکی قلبی سایز 37 تا 40

کتونی دخترانه ماتیکی قلبی سایز 37 تا 40

ویژگی‌های محصول
وزن خالص: 400 گرم
وزن با بسته بندی: 630 گرم
ابعاد: 25*9
مناسب برای: زنانه
سایر توضیحات: شیک و زیبا
جنس: بیاله با کیفیت
سایز: 37 تا 40

درباره محصول
قالب استاندارد
زیره کپل
جنس زیره ایروبولبنگ مواد نو
سایزبندی 37 تا 40
سبک
زیبا
سایز ۳۷
سایز ۳۸
سایز ۳۹
سایز ۴۰

قیمت روز و تصاویر بیشتر و خرید

 

کتونی دخترانه 2

کتونی دخترانه 2

ویژگی‌های محصول
وزن خالص: 300 گرم
وزن با بسته بندی: 550 گرم
سایز: 36.37.38.39.40
جنس: رویه ورنی زیره ‌‌pu
رنگ: سفید
موارد استفاده: تیپ فشن دخترانه.استفاده روزمره
نحوه ی نگهداری و شستشو: بسیار راحت با دستمال نمدار تمیز میشود

درباره محصول
کتونی ونس لژدار
رویه ورنی
زیره pu
کیفیت عالی
پاخور ناز و جذاب
به قیمت عمده بخرید گران نخرید

قیمت روز و تصاویر بیشتر و خرید

قیمت کتونی سفید دخترانه

کتونی دخترانه مخصوص پیاده روی رنگ سفید

 

کتونی دخترانه مخصوص پیاده روی رنگ سفید

ویژگی‌های محصول
وزن خالص: 200 گرم
وزن با بسته بندی: 250 گرم
سایز: 37 تا 40
ابعاد: نسبت به سایز متغییر میباشد
مناسب برای: پیاده روی
سایر توضیحات: دارای کفی طبی ضد تعریق
جنس: رویه حوله ای با زیره پیو
رنگ: سفید

درباره محصول
مدل زارا پلنگی Z1
پاخور فوق العاده درجه یک و راحت
کار با کیفیت عالی( سپهسالار )
رویه حوله ای درجه یک
زیره: PU درجه یک
کفی داخلی طبی WK ضد تعریق
رنگ سفید
سایز 37 تا 40

 

قیمت روز و تصاویر بیشتر و خرید

 

کتونی زنانه کتونی دخترانه کتونی سه چسب

 

کتونی زنانه کتونی دخترانه کتونی سه چسب

ویژگی‌های محصول
وزن خالص: 600 گرم
وزن با بسته بندی: 800 گرم
ابعاد: صفر
رنگ: سفید و مشکی
سایز: 37 الی 40
مناسب برای: پیاده روی
سایر توضیحات: ارسال رایگان
امکان تعویض سایز

درباره محصول
زیره: پیو
طبی

ارسال رایگان

امکان تعویض سایز

سایز بندی: 37 تا 40

 

قیمت روز و تصاویر بیشتر و خرید

 

کتونی دخترانه مدل NARCIS سایز 37 تا 40

کتونی دخترانه مدل NARCIS سایز 37 تا 40

ویژگی‌های محصول
وزن خالص: 850 گرم
وزن با بسته بندی: 1000 گرم

درباره محصول
زیره eva درجه یک، نرم و راحت
رویه ترکیبی، دوخت عالی، زیبا و راحت
نو نو با کارتن بدون هیچ خط و خش و لک
سایز بندی کامل: 37-38-39-40
رنگبندی: سفید

 

قیمت روز و تصاویر بیشتر و خرید

کتونی سفید دخترانه

کتونی سفید دخترانه

ویژگی‌های محصول
وزن خالص: 300 گرم
وزن با بسته بندی: 350 گرم

درباره محصول
کفش اسپرت جدید
سایز37الی40
دورنگ
مدل:آل استار
شیک و جدید
با زیره تزریق و سبک

قیمت روز و تصاویر بیشتر و خرید

خرید کتونی سفید زنانه

کفش کتونی اسپرت دخترانه مدل lv

کفش کتونی اسپرت دخترانه مدل lv

ویژگی‌های محصول
وزن خالص: 1000 گرم
وزن با بسته بندی: 1200 گرم
مناسب برای: تابستان
سایر توضیحات: مدت زمان ارسال 7 روز کاری لطفا قبل از خرید حتما موجودی بگیرید.
جنس: .
رنگ: مطابق عکس
سایز: 37تا40

درباره محصول
مدل LV
مشکی، سفید
چرم صنعتی درجه یک
37تا40.

 

قیمت روز و تصاویر بیشتر و خرید

 

کفش ونس کتونی اسپرت دخترانه و زنانه طرح استارتپ

 

کفش ونس کتونی اسپرت دخترانه و زنانه طرح استارتپ

ویژگی‌های محصول
وزن خالص: 600 گرم
وزن با بسته بندی: 1000 گرم
رنگ: سفید
سایز: 37 الی 40
جنس: فوم
مناسب برای: خانم ها و دختر ها
سایر توضیحات: مقاوم در برابر سایش , کاهش فشارهای وارده  تمامی عکس ها توسط فروشگاه آدریانا و با موبایل گرفته شده

درباره محصول
‼️ لطفا پیش از سفارش برای تعیین سایز پیام دهید‼️
با این کفش کتونی در هر جمعی خواهید درخشید
همچنین تضمین 7 روز برگشت کفش در صورت نارضایتی داریم پس خیالتون راحت باشه

یک کفش کتونی متفاوت که مشابه آن را هرجایی نخواهید دید
این‌‌‌‌‌‌کتانی سفید یک محصول فوق العاده خاص مخصوص خوش پوش ها می باشد. مناسب خانم هایی که به دنبال استایل های خاص می باشند.

این محصول به دلیل دارا بودن زیره ی پی یو بسیار سبک و نرم برای پیاده روی مناسب می باشد. در این کتونی تکه دوزی های ظریف و دو رنگ موجب زیبا تر جلوه دادن محصول می شود.

این کفش اسپرت دخترانه مناسب تمامی استایل ها اعم از : اسپرت،نیمه اسپرت و …. می باشد و ظاهری خاص و جذاب را برای شما عزیزان به ارمغان می آورد

قیمت روز و تصاویر بیشتر و خرید

 

کتونی ونس جدید دخترانه

کتونی ونس جدید دخترانه

ویژگی‌های محصول
وزن خالص: 200 گرم
وزن با بسته بندی: 250 گرم
رنگ: مشکی و سفید
سایز: 37 تا 40

درباره محصول
این محصول مدل جدید ونس
مخصوص شیک پوشان
سفید و مشکی
سایزبندی از 37 تا 40
با کیفیت عالی
به ضمانت شش ماه

قیمت روز و تصاویر بیشتر و خرید

 

کفش ونس شب تاب کتونی اسپرت دخترانه و زنانه

کفش ونس شب تاب کتونی اسپرت دخترانه و زنانه

ویژگی‌های محصول
وزن خالص: 600 گرم
وزن با بسته بندی: 1000 گرم
رنگ: سفید
مناسب برای: خانم ها و دختر ها
سایر توضیحات: مقاوم در برابر سایش , کاهش فشارهای وارده
سایز: 37 الی 40
جنس: فوم

درباره محصول
لطفا پیش از سفارش برای تعیین سایز پیام دهید
ستاره روی کفش شب نما هست و درخشش خاصی به شما در شب خواهد داد
همچنین تضمین 7 روز برگشت کفش در صورت نارضایتی داریم پس خیالتون راحت باشه

قیمت روز و تصاویر بیشتر و خرید

ادامه مطلب  مدل بلوز دامن دخترانه نوجوان [150+ مدل خاص]

مدل جدید کتونی دخترانه 2019

مدل جدید کتونی دخترانه ۲۰۱۹

مدل جدید کتونی دخترانه 2019

مدل جدید کتونی دخترانه 2019

کفش اسپرت دخترانه یکی از اصلی‌ترین و پرکاربردترین کفش‌ها برای استفاده روزمره خانم‌هاست و خوشبختانه مدل‌های بسیار متنوع و جذابی از این مدل کفش‌های اسپرت و کتانی تولید شده تا تمام خانم‌ها بتونن متناسب با استایل و سلیقه خودشون، مدل‌های شیک و زیبایی از کفش اسپرت دخترانه و زنانه رو انتخاب کنن و استایل منحصر به فرد و عالی داشته باشند.

مقاله پیشنهادی برای مطالعه: بهترین کفش پیاده روی زنانه چیست؟

ما در این بخش از زیبامون دات کام، مجموعه‌ای از جدیدترین و جذاب‌ترین مدل‌های کفش اسپرت دخترانه، کتانی دخترونه، کفش اسپرت فانتزی دخترانه و ست کیف و کفش اسپرت دخترانه و زنانه رو برای شما همراهان عزیز گردآوری کردیم تا با ایده گرفتن از این مدل‌های جدید و شیک، بتونید انتخابی عالی و خاص برای استفاده روزمره خودتون داشته باشید.

علاوه بر این نکات کاربردی و مهمی که لازمه در هنگام خرید کفش اسپرت و کتونی رعایت کنید رو هم براتون گردآوری کردیم تا بتونید خرید کفش اسپرت دخترانه رو بهتر انجام بدید.

کتونی ونس دخترانه جدید 2019

هنگام خرید کفش اسپرت باید چیزی بیشتر از مُد رو در ذهن داشته باشید. میزان فعالیت و عملکرد روزانه، راحتی کفش، فرم مناسب کفش، استاندارد بودن آن و سایر فاکتورهایی که در ادامه به آن اشاره کردیم از جمله موارد مهمی هستند که باید در هنگام خرید کفش اسپرت دخترانه در نظر داشته باشید.

 

1. یک الگو از کف پاهای خود تهیه کنید و در هنگام خرید کفش همراه خودتون داشته باشید. اگر کفش مورد نظر شما از این الگو کوچکتر، باریکتر یا بزرگتر بود اصلا اون کفش رو امتحان نکنید.

 

2. بعد از ظهر، بهترین زمان برای خرید کفش هست؛ زیرا در این زمان پا به اندازه کافی فعالیت داشته و به بزرگترین اندازه خود رسیده و میتونید کفشی متناسب با اندازه طبیعی پاهاتون خریداری کنید.

 

3. بهتره قبل از خرید کفش، جوراب مناسبی بپوشید و بعد کفش رو امتحان کنید. در این صورت کفش اسپرت مناسب با سایز پاهاتون رو انتخاب خواهید کرد.

مقاله پیشنهادی برای مطالعه: کفش کوهنوردی زنانه ارزان چی بخریم؟

4. هر دو لنگه کفش اسپرت دخترانه رو بپوشید و کمی با کفش راه بروید. باید حداقل به اندازه یک تا دو سانتی متر فضا بین انگشتان پا و لبه کفش وجود داشته باشه تا در هنگام راه رفتن و فعالیت روزمره احساس راحتی خوبی با کفش اسپرت و جدید خود داشته باشید.

 

5. پاشنه کفش، راحتی کفش در قسمت پنجه، میانی و پشت پا رو به خوبی مورد ارزیابی قرار بدید و بعد کفش مناسب رو انتخاب کنید.

 

6. تمام درزها، برچسب‌ها و … که داخل کفش وجود داره رو به خوبی بررسی کنید تا هیچ مورد اضافی برای تحریک و اذیت کردن پا درون کفش وجود نداشته باشه.

 

7. قسمت بیرونی و کف کفش رو هم مورد ارزیابی قرار بدید. آیا کف کفش به خوبی میتونه از پا در برابر اشیای تیز محافظت کنه؟ آیا پاشنه کفش احساس راحتی و خوبی داره؟ این موارد در هنگام راه رفتن روی سطح صاف مشخص نمیشه و باید با راه رفتن بر روی سطوح سخت و یا فرش راه بروید تا تفاوت راه رفتن بر روی سطوح مختلف رو به خوبی درک کنید

مقاله پیشنهادی برای مطالعه: +۱۰۰ مدل خرید شومیز دخترانه ۲۰۲۱ بلند و زیبا

کتونی ونس دخترانه جدید ۲۰۱۹

کتونی ونس دخترانه جدید 2019

کتونی ونس دخترانه جدید 2019

مدل کتونی دخترانه اینستاگرام

مدل کتونی دخترانه اینستاگرام

کتونی مخصوص پیاده روی با طراحی و رنگ بسیار جذاب

کتونی مخصوص پیاده روی با طراحی و رنگ بسیار جذاب

کتونی مخصوص پیاده روی با طراحی و رنگ بسیار جذاب

مقاله پیشنهادی برای مطالعه: مانتو رنگ سال ۱۴۰۰ چیست؟

کتونی مخصوص پیاده روی با طراحی و رنگ بسیار جذاب

کتونی مخصوص پیاده روی با طراحی و رنگ بسیار جذاب

کتونی مخصوص پیاده روی با طراحی و رنگ بسیار جذاب

کتونی مخصوص پیاده روی با طراحی و رنگ بسیار جذاب

مدل کتونی دخترانه برند 2019

مدل کتونی دخترانه برند ۲۰۱۹

مدل کتونی دخترانه برند 2019

مدل کتونی دخترانه برند 2019

مدل کتونی دخترانه شیک 2019

مدل کتونی دخترانه شیک ۲۰۱۹

مدل کتونی دخترانه شیک 2019

مدل کتونی دخترانه خارجی 2019

مدل کتونی دخترانه خارجی ۲۰۱۹

مدل کتونی دخترانه خارجی 2019

مدل کتونی مشکی دخترانه بالنسیاگا 2019

مدل کتونی مشکی دخترانه بالنسیاگا ۲۰۱۹

مدل کتونی مشکی دخترانه بالنسیاگا 2019

مدل کتونی دخترانه 98

مدل کتونی دخترانه ۹۸

مدل کتانی صورتی رنگ دخترانه پاشنه حرفه ای برای جلوگیری از فشار به پا

مدل کتانی صورتی رنگ دخترانه پاشنه حرفه ای برای جلوگیری از فشار به پا

 

مدل کتانی صورتی رنگ دخترانه پاشنه حرفه ای برای جلوگیری از فشار به پا

مدل کتانی صورتی رنگ دخترانه پاشنه حرفه ای برای جلوگیری از فشار به پا

مدل کتانی صورتی رنگ دخترانه پاشنه حرفه ای برای جلوگیری از فشار به پا

مدل کتانی صورتی رنگ دخترانه پاشنه حرفه ای برای جلوگیری از فشار به پا

مدل کتونی نایک دخترانه مشکی رنگ 2019

مدل کتونی نایک دخترانه مشکی رنگ ۲۰۱۹

مدل کتونی نایک دخترانه مشکی رنگ 2019

مدل کتونی دخترانه سفید رنگ 2019

مدل کتونی دخترانه سفید رنگ ۲۰۱۹

مدل کتونی دخترانه سفید رنگ 2019

مدل کتونی دخترانه سفید رنگ 2019

کتونی برند نایک ایرمکس 2019 زنانه

کتونی برند نایک ایرمکس ۲۰۱۹ زنانه

کتونی برند نایک ایرمکس 2019 زنانه

مدل کتونی آدیداس دخترانه 98 ( swift run )

مدل کتونی آدیداس دخترانه ۹۸ ( swift run )

کفش ورزشی زنانه مشکی رنگ با زیره آج دار

کفش ورزشی زنانه مشکی رنگ با زیره آج دار

 

 

 

کفش ورزشی زنانه مشکی رنگ با زیره آج دار

کفش ورزشی زنانه مشکی رنگ با زیره آج دار

کفش ورزشی زنانه مشکی رنگ با زیره آج دار

 

کتونی جدید دخترانه ۲۰۱۹ اینستاگرام مدل نایک زوم ( Nike Zoom )

کتونی جدید دخترانه 2019 اینستاگرام مدل نایک زوم ( Nike Zoom )

کتانی زنانه جدید 2019 نایک ( Nike Vm )

کتانی زنانه جدید ۲۰۱۹ نایک ( Nike Vm )

کتانی زنانه جدید 2019 نایک ( Nike Vm )

کتانی زنانه جدید 2019 نایک ( Nike Vm )

کتونی اسپرت دخترانه سال 2019 برند گوچی ( Gucci )

کتونی اسپرت دخترانه سال ۲۰۱۹ برند گوچی ( Gucci )

کتونی جدید دخترونه اسپرت و شیک با مدل پاشنه یکسره و زیره پلی اورتان

کتونی جدید دخترونه اسپرت و شیک با مدل پاشنه یکسره و زیره پلی اورتان

بیش از ۱۴۰ نفر از خریداران این کالا را به دیگران نیز پیشنهاد داده ان

کتونی جدید دخترونه اسپرت و شیک با مدل پاشنه یکسره و زیره پلی اورتان

کتونی جدید دخترونه اسپرت و شیک با مدل پاشنه یکسره و زیره پلی اورتان

کتونی جدید دخترونه اسپرت و شیک با مدل پاشنه یکسره و زیره پلی اورتان

 

کتونی بنفش دخترانه مارک نایک 2019 ( Nike Free women )

کتونی بنفش دخترانه مارک نایک ۲۰۱۹ ( Nike Free women )

مدل کتانی زنانه نایکی اسپرت 2019 ( Nike Tekno )

مدل کتانی زنانه نایکی اسپرت ۲۰۱۹ ( Nike Tekno )

مدل کتانی زنانه نایکی اسپرت 2019 ( Nike Tekno )

مدل کتونی دخترانه ۹۸

مدل کتانی دخترانه 98 اینستا برند نایک ( Nike Pegasus 35 Turbo )

مدل کتانی دخترانه ۹۸ اینستا برند نایک ( Nike Pegasus 35 Turbo )

مدل کتانی دخترانه 98 اینستا برند نایک ( Nike Pegasus 35 Turbo )

مدل کتانی دخترانه 98 اینستا برند نایک ( Nike Pegasus 35 Turbo )

کتونی راحتی ساده، سبک و شیک برای خانم های اسپرت پوش

کتونی راحتی ساده، سبک و شیک برای خانم های اسپرت پوش

بیش از ۲۸۰ نفر از خریداران این کالا را به دیگران نیز پیشنهاد داده اند

با امکان پرداخت وجه در محل

کتونی راحتی ساده، سبک و شیک برای خانم های اسپرت پوش

کتونی راحتی ساده، سبک و شیک برای خانم های اسپرت پوش

کتونی راحتی ساده، سبک و شیک برای خانم های اسپرت پوش

کتونی راحتی ساده، سبک و شیک برای خانم های اسپرت پوش

کتونی های بارکد دار دخترانه نایک 2019

کتونی های بارکد دار دخترانه نایک ۲۰۱۹

کتونی های بارکد دار دخترانه نایک 2019

کتونی های بارکد دار دخترانه نایک 2019

کتونی دخترانه پرفروش نایک در سال 2019 ( Nike Vapormax )

کتونی دخترانه پرفروش نایک در سال ۲۰۱۹ ( مدل Nike Vapormax )

کتونی دخترانه پرفروش نایک در سال 2019 ( مدل Nike Vapormax )

کتونی دخترانه پرفروش نایک در سال 2019 ( مدل Nike Vapormax )

مدل کتونی سفید دخترانه 2019 با رنگ بندی

مدل کتونی سفید دخترانه ۲۰۱۹ با رنگ بندی

مدل کتونی سفید دخترانه 2019 با رنگ بندی

مدل کتونی سفید دخترانه 2019 با رنگ بندی

 

منبع:

دو نقطه

————————.

کفش اسپرت عروسکی دخترانه

 

کفش اسپرت عروسکی دخترانه

 

کفش اسپرت فانتزی دخترانه با طرح میکی موس

 

کفش اسپرت فانتزی دخترانه با طرح میکی موس

 

مدل کتونی دخترانه خاص و فانتزی با طرح سفید و صورتی بهاری

 

مدل کتونی دخترانه خاص و فانتزی با طرح سفید و صورتی بهاری

 

کتونی سفید و فانتزی دخترانه با طرح گل

 

کتونی سفید و فانتزی دخترانه با طرح گل

 

کفش اسپرت دخترانه فانتزی با طرح میکی موس سفید روی زمینه مشکی کفش

 

کفش اسپرت دخترانه فانتزی با طرح میکی موس سفید روی زمینه مشکی کفش

 

کتونی گلدار و فانتزی دخترونه

 

کتونی گلدار و فانتزی دخترونه

 

کفش اسپرت و فانتزی دخترانه مشکی با طرح گل بنفش

 

کفش اسپرت و فانتزی دخترانه مشکی با طرح گل بنفش

 

کفش اسپرت فانتزی دخترانه صورتی روشن با طرح هندوانه

 

کفش اسپرت فانتزی دخترانه صورتی روشن با طرح هندوانه

 

 

مدل کفش دخترانه اسپرت | کفش اسپرت دخترانه جدید

 

کفش اسپرت دخترانه مجلسی شیک به رنگ سفید

 

کفش اسپرت دخترانه مجلسی شیک به رنگ سفید

 

کفش اسپرت دخترانه قرمز

 

کفش اسپرت دخترانه قرمز

 

کفش اسپرت دخترانه صورتی

 

کفش اسپرت دخترانه صورتی

 

کفش اسپرت دخترانه ساق بلند شیک و جذاب

 

کفش اسپرت دخترانه ساق بلند

 

مدل کفش کتانی اسپرت دخترانه ساده و خاص

 

مدل کفش کتانی اسپرت دخترانه

 

کفش اسپرت دخترانه شبرنگ جدید و جذاب

 

کفش اسپرت دخترانه شبرنگ

 

حتما بخوانید: کفش نایک، مدلهای جدید برای خانم ها

 

کفش اسپرت دخترانه جدید

 

کفش تابستانی دخترانه اسپرت به رنگ بژ

 

کفش تابستانی دخترانه اسپرت به رنگ بژ

 

کفش تابستانی اسپرت دخترانه با طراحی خاص و متفاوت

 

کفش اسپرت دخترانه با طراحی خاص

 

عکس کیف و کفش ست اسپرت دخترانه

 

مدل کیف و کفش اسپرت دخترانه مشکی شیک و ساده از برند گوچی

 

مدل کیف و کفش اسپرت دخترانه مشکی شیک و ساده

 

ست کیف و کفش اسپرت دخترانه به رنگ صورتی با طرح لویی ویتون

 

ست کیف و کفش اسپرت دخترانه به رنگ صورتی با طرح لویی ویتون

 

ست کیف و کفش اسپرت مارک دخترانه

 

ست کیف و کفش اسپرت و شیک دخترانه از برند ورساچه

 

ست کیف و کفش اسپرت دخترانه زرشکی از برند شنل

 

ست کیف و کفش اسپرت دخترانه زرشکی از برند شنل

 

ست کیف و کفش اسپرت لژدار دخترانه سفید و طلایی برند ورساچه

 

ست کیف و کفش اسپرت دخترانه سفید و طلایی برند ورساچه

 

ست کیف و کفش اسپرت دخترانه مشکی شیک

 

ست کیف و کفش اسرپت دخترانه مشکی شیک

 

ست کتونی و کیف صورتی اسپرت دخترانه برند شنل

 

ست کتونی و کیف صورتی اسپرت دخترانه

 

ست کیف و کفش اسپرت و خاص دخترانه به رنگ زرد

 

ست کیف و کفش اسپرت و خاص دخترانه به رنگ زرد

 

ست کیف و کفش دخترانه جذاب و شکیل از برند باربری

 

ست کیف و کفش دخترانه جذاب و شکیل از برند باربری

 

کتونی اسپرت دخترانه

 

مدل کتونی دخترانه توسی از برند نایک

 

مدل کتونی دخترانه

 

کتانی دخترانه شیک و ساده به رنگ سبز یشمی

 

کتانی دخترانه شیک و ساده به رنگ سبز یشمی

 

کتانی دخترانه شبرنگ نارنجی و سفید

 

کتانی دخترانه شبرنگ نارنجی و سفید

 

کفش اسپرت دخترانه اسکیچرز رنگی و خاص

 

کفش اسپرت دخترانه اسکیچرز رنگی و خاص

 

مدل کتونی دخترانه مشکی ساده

 

مدل کتونی دخترانه مشکی ساده

 

مدل کتونی شیک و پرطرفدار دخترانه

 

مدل کتونی شیک و پرطرفدار دخترانه

 

کفش اسپرت دخترانه برای مدرسه

 

مدل کفش اسپرت دخترانه ساده و شیک به رنگ کرمی برای مدرسه و دانشگاه

 

مدل کفش اسپرت دخترانه ساده و شیک به رنگ کرمی برای مدرسه و دانشگاه

 

مدل کفش سفید و اسپرت دخترانه برای مدرسه

 

مدل کفش سفید و اسپرت دخترانه برای مدرسه

 

مدل کفش اسپرت دخترونه ساده و خاص برای مدرسه

 

مدل کفش اسپرت دخترونه ساده و خاص برای مدرسه

 

کتانی دخترانه مشکی | کفش اسپرت دخترانه مشکی

 

کتونی مشکی دخترانه از برند نایکی

 

کتونی مشکی دختراونه از برند نایکی

 

کتونی مشکی و شیک دخترونه با زیره رنگی و خاص

 

کتونی مشکی و شیک دخترونه با زیره رنگی و خاص

 

کتونی شیک و خاص دخترانه به رنگ مشکی

 

کتونی شیک و خاص دخترانه به رنگ مشکی

 

عکس کفش اسپرت دخترانه سفید

 

مدل کتونی سفید دخترانه با آرم نایک طلایی

 

مدل کتونی سفید دخترانه با آرم نایک طلایی

 

کتانی اسپرت دخترانه اسکیچرز

 

کتانی اسپرت دخترانه اسکیچرز

 

کتونی سفید و ساده دخترانه

 

کتونی سفید و ساده دخترانه

 

کتونی اسپرت دخترانه سفید از برند آدیداس

 

کتونی اسپرت دخترانه سفید از برند آدیداس

 

کفش ورزشی دخترانه شیک به رنگ سفید با بندهای صورتی ملایم

منبع:
زیبامون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا